PROMETNA UREDITEV V ČASU IBU SVETOVNEGA PRVENSTVA V BIATLONU 2021 POKLJUKA

Organizator obvešča, da IBU svetovno prvenstvo v biatlonu na Pokljuki na promet iz smeri Ljubljane in Karavank načeloma ne bo imel vpliva in bo potekal kot sicer po AC (A2) do izvozov za Lesce in  nato naprej  do Bleda, velja pa opozoriti, da bodo veljale zapore na območju Pokljuke.

Promet  bo za vse udeležence SP in sodelavce z krožnimi prevozi organizatorja  praviloma potekal v smeri prizorišča po t.i. »gorjanski« smeri iz Bleda preko Spodnjih in Zgornjih Gorij  in dokaj omejeno po »bohinjski« smeri iz Bohinjske Bistrice preko Bitenj oz. iz smeri Bohinjskega jezera in Jereke na Pokljuko.

Na cesti RT906 Mrzli studenec – Rudno polje od križišča za Šport hotel bo zapora od 5. 2. 2021 dalje. Promet bo možen samo z vozili z ustrezno akreditacijo organizatorja  in za dostavna vozila za oskrbo,  skladno s pogoji, kot jih bo določil organizator, za kar je izdano tudi ustrezno dovoljenje  DRSI. V istem dovoljenju je dopustna alternativna zapora prometa ob izjemni prometni obremenjenosti ob vikendih od odcepa na Mrzlem studencu za Gorjuše (t.j. že od križišča RT-905 in RT-906) in ko bodo to narekovale potrebe zagotavljanja dostopa vozil za potrebe tekmovanja. Vozila iz smeri Bleda  se bo obračalo nazaj v smeri Bleda ali preusmerilo v smeri Bohinja, dopustna pa je vožnja  še do naslednjega križišča na odcep proti Kranjski dolin, a le za omejen obseg, kolikor bo na tej relaciji  (PP Kranjska dolina in PP ob planini Zajavornik) prostora za parkiranje, kar bo predhodno preverjeno.

Ob vikendih v času trajanja Svetovnega prvenstva (5.-7, 12.-14. in 19.-21.2) se bo usmerjeno spremljalo prometne tokove že na poziciji križišča ceste RT- 905  in ceste RT-907 v  Krnici  in  v primeru zelo velike gostitve prometa v smeri Pokljuke, se bo  sugerirala (Policiji oz. MIR) selekcija in zavračanje že na tem mestu.

Vse občane ob tej prometni relaciji prosimo za razumevanje ob povečanem  prometu in neprijetnostih, ki se ob takšnih prireditvah predvsem nehote dogodijo, obenem pa tiste, ki imajo željo ali celo namen potovati na Pokljuko, prosimo, da se tega vzdržijo, saj bodo zaradi omejenih prometnih kapacitet nujne popolne zapore, ob vikendih že od Mrzlega studenca, vse preostale dni prvenstva pa od odcepa za Šport hotel v celoti.