Pokljuka brez plastike

Tekmovanja v biatlonu predstavljajo največji letni dogodek v okviru Športnega centra Triglav Pokljuka. V daljšem obdobju to dodatno obremeni območje, zato se je Organizacijski odbor Pokljuka zavezal k trajnostni organizaciji dogodkov pod znamko Biathlon Pokljuka. 

Organizacija trajnostnega dogodka je postopek, ki se začne že dolgo pred samim dogodkom ter se odvija in nadaljuje še dolgo njegovem zaključku.  Temu primerno smo oblikovali strategijo realnih in dosegljivih ukrepov, ki bodo dogodke pod omenjeno znamko postavili v ospredje za primer trajnostnih praks na področju organizacije množičnih športnih dogodkov v Sloveniji.

Trajnostni pristop vgrajujemo v strategijo dogodkovne realizacije preko sodelovanja z vsemi našimi poslovnimi partnerji, saj želimo z novo linijo dogodkov v okviru Športnega centra Triglav Pokljuka aktivno prevzeti vlogo implementacije trajnostnih rešitev in s tem poosebiti družbeno odgovornost ter naš uspeh vračati našim sodelavcem, gostom, okolju in družbi.

Kot osrednjo točko na temo odnosa do okolja smo opredelili pomen podnebnih sprememb, pomen lokalnih surovin, pomen zmanjšanja emisij in globalnega pomanjkanja virov.

Še posebej pa se v sklopu prihajajočega IBU svetovnega prvenstva v biatlonu na Pokljuki zavzemamo za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo v širšem biosfernem območju Julijskih Alp.  Kampanja “POKLJUKA BREZ PET PLASTIKE” temelji predvsem na osveščanju in informiranju ter sledim sledečim zastavljenim ciljem:

  • zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov, razen PET plastenk za vodo, za katere pa se bo organizator trudil, da jih čim bolj omeji (na primer z uporabo pitnikov za vodo in morebitno kavcijo za vrnjeno plastenko),
  • promocija ukrepov za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo na prireditvah,
  • učenje in implementacija rešitev za trajnostno vedenje.

S to akcijo OO Pokljuka sledi tudi pobudi javnega zavoda Triglavski narodni park  in strategiji trajnostnega razvoja Mednarodne biatlonske zveze