ORGANIZACIJSKI ODBOR POKLJUKA ZA PRIPRAVO IN IZVEDBO IBU SVETOVNEGA PRVENSTVA V BIATLONU 2021 POKLJUKA

ČASTNI ODBOR
ČASTNI POKROVITELJ
Janez Janša
Predsednik vlade Republike Slovenije
PREDSEDNIK
Enzo Smrekar
Predsednik Smučarske zveze Slovenije (SZS)
ČLANI
Peter Zupan
Predsednik Športnega društva Pokljuka
Blaž Repinc
Predsednik Zbora za biatlon pri SZS
dr. Simona Kustec
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Aleš Hojs
Ministrstvo za notranje zadeve
Jernej Vrtovec
Ministrstvo za infrastrukturo
Zdravko Počivalšek
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
mag. Matej Tonin
Ministrstvo za obambo
mag. Andrej Šircelj
Ministrstvo za finance
mag. Andrej Vizjak
Ministrstvo za okolje in prostor
Janez Fajfar
Občina Bled
Jože Sodja
Občina Bohinj
Peter Torkar
Občina Gorje
Maja Pak
Slovenska turistična organizacija
Igor Kadunc
RTV Slovenija
ORGANIZACIJSKI ODBOR
ČLANI
FUNKCIJA
Jelko Kacin
Predsednik OO Pokljuka
Andrej Šter
Namestnik predsednika OO Pokljuka
Tim Farčnik
Generalni sekretar
Luka Steiner
Smučarska zveza Slovenije, podpredsednik
Uroš Zupan
Smučarska zveza Slovenije, direktor
Janez Ožbolt
Smučarska zveza Slovenije, vodja panoge
Peter Zupan
Predsednik ŠD Pokljuka
Borut Farčnik
Športni center Triglav Pokljuka, direktor
Matej Kordež
Vodja tekmovanja
Predstavnik
Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport
Franc Kangler
Predstavnik Ministrstva za notranje zadeve
Andrej Rejec
Predstavnik Ministrstva za infrastrukturo
Darja Škufca Adlešič
Predstavnica Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo
Miha Žižek
Predstavnik Ministrstva za obrambo
mag. Irena Drmaž
Predstavnica Ministrstva za finance
Janja Pavlin
Predstavnica Ministrstva za okolje in prostor
Biserka Simčič
Predstavnica Ministrstva za zdravje
Zvezdan Martič
RTV Slovenija, vodja projekta
Janez Rakar
Triglavski nacionalni park, direktor
Robert Klinar
Občina Bled, direktor občinske uprave
Miro Sodja
Občina Bohinj, direktor občinske uprave
Peter Torkar
Občina Gorje, župan
Tomaž Rogelj
Turizem Bled, direktor
Klemen Langus
Turizem Bohinj, direktor
TEKMOVALNI ODBOR
ČLANI
FUNKCIJA
Matej Kordež
Vodja tekmovanja
Rajko Podgornik
Pomočnik vodje tekmovanja
Branko Gomilar
Tehnična podpora ŠC Triglav Pokljuka
Matevž Kovač
Pisarna tekmovanja
Boštjan Kostanjšek
Reševalci
Robert Rimahazi
Radijske zveze
SKUPINA PROGE
Branko Zupan
Vodja skupine proge
Matjaž Ličef
Kontrole na progah
Andrej Špelič
Predtekmovalci
SKUPINA STRELIŠČE
Igor Miklavčič
Vodja skupine strelišče
Karel Nikolavčič
Pomočnik vodje strelišča
Branko Gnidovec
Pomočnik vodje strelišča
Renata Ambrožič
Kazenski krog
SKUPINA MERJENJE IN KONTROLA OPREME
Peter Miklavec
Vodja skupine merjenje in kontrola opreme
Tomaž Planko
Ročno merjenje časa
Janez Černe
Kontrola opreme
Nace Mandeljc
Kontrola na štartu
Franci Debelak
Kontrola v cilju
Božo Markun
Transponderji
SKUPINA STADION
Sandi Beguš
Vodja skupine stadion
Robert Tomše
Področje za tekmovalce in serviserje
LOGISTIČNI ODBOR
ČLANI
FUNKCIJA
Tim Farčnik
Generalni sekretar
Matej Kordež
Vodja tekmovanja
Branko Gomilar
Tehnična podpora – tekmovalni del
Anja Eržen
Administracija in kadri
Matevž Kovač
Pisarna tekmovanja
Meta Vidic
Namestitve
Nina Jakhel
Mediji in PR
Maja Širok
Vodja prizorišča Pokljuka
Petra Farčnik Piršič
Informacijsko središče
Samo Seršen
Akreditacije
Jure Pezdirc
Vstopnine
Boštjan Glavič
Predstavnik Policije
Primož Savinšek
Predstavnik MORS
Boštjan Sušnik
Predstavnik Vojaškega objekta Rudolfa Badjure na Pokljuki
Anton Hribar
Promet
Jože Ajdišek
Svetovalec za promet in transport
Jernej Slivnik
Transport
Darko Hudjek
Transport ekipe in IBU
Marjan Jakše
Varovanje
Boris Sodja
Promet in varovanje Bled
Lilijana Gantar Žura
Zdravstvo
Rok Planinc
Stadionska produkcija
Miha Habič
Komunikacije in podpora IT
Janko Bolka
Prenos in tehnične zadeve
Tom Tomanič
Predstavnik RTV Slovenija
Mateja Mir
TV in Radio koordinator
Aleksander Gasser
Medijsko središče