.

 

.

 

 

.

 

.

 

.

 

.

 

 

.

 

.

 

.

.

.

 

PREDSTAVITEV UKREPOV NA PODROČJU TRAJNOSTNEGA RAZVOJA V OKVIRU IBU SVETOVNEGA PRVENSTVA V BIATLONU 2021 POKLJUKA

Organizacijski odbor Pokljuka za IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka v sklopu organizacijskih strateških ciljev na področju organizacije športnih dogodkov za leto 2021 pripravlja niz ukrepov iz področja zaščite okolja in naravnih virov.

Trajnostni pristop vgrajujemo v strategijo dogodkovne realizacije preko sodelovanja z vsemi našimi poslovnimi partnerji, saj želimo z novo linijo dogodkov v okviru Športnega centra Pokljuka aktivno prevzeti vlogo implementacije trajnostnih rešitev in s tem poosebiti družbeno odgovornost ter naš uspeh vračati našim sodelavcem, gostom, okolju in družbi.

Kot osrednjo točko na temo odnosa do okolja smo opredelili pomen podnebnih sprememb, lokalnih surovin, zmanjšanja emisij in globalnega pomanjkanja virov.

V ta namen vam v nadaljevanju predstavljamo nekatere ukrepe, ki bodo zaznamovali delovanje in organizacijo večjih dogodkov na Pokljuki (IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka in svetovne pokale v biatlonu) ter s tem dodatno utrdili naše poslanstvo ter vizijo pri ohranjanju naravnih virov, ki bogatijo našo regijo. 

IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka

Športno društvo Pokljuka organizira športne dogodke in dogodke za splošno javnost, ki korenito pridobivajo na pomenu med širšo slovensko in tujo populacijo. Tekmovanja v biatlonu predstavljajo največji letni dogodek na  Pokljuki, ki v daljšem obdobju dodatno obremeni območje. 

Po raziskovanju možnosti in  ugotovitev, smo v osnovno vizijo dogodka vključili sledečih 8 ciljev:

 1. dostopna lokacija in urejeno prizorišče za vse udeležence in obiskovalce
 2. varno ozračje
 3. minimalni negativni vplivi na okolje
 4. spodbuda za zdravo življenje in kvaliteten življenjski slog
 5. promocija odgovornih virov
 6. pozitivna zapuščina
 7. odlična uporabniška izkušnja
 8. učenje in implementacija rešitev za trajnostno vedenje
 1.  

Za doseganje zastavljenih ciljev smo določili 3 osnovna področja dela:

 1. OKOLJSKA ODGOVORNOST – prevoz z nizkimi emisijami in trajnostna mobilnost, zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje, voda in energija, učinkovitost, izključitev nevarnih materialov.
 2. DRUŽBENA ODGOVORNOST – poštena uporaba človeških virov, zdravo in varno delovno mesto za vse vpletene, vključevanje lokalne skupnosti, zagotavljanje dostopnosti do dogodka, dobava blaga in storitev na lokalni ravni in zaposlovanje lokalnih prebivalcev.
 3. EKONOMSKA ODGOVORNOST – prihranki s povečano učinkovitostjo, kakovost blaga, spodbujanje inovativnosti, ustvarjanje začasnih delovnih mest, smotrnost investicij

Za doseganje zastavljenih ciljev smo določili 3 osnovna področja dela:

 1. OKOLJSKA ODGOVORNOST – prevoz z nizkimi emisijami in trajnostna mobilnost, zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje, voda in energija, učinkovitost, izključitev nevarnih materialov.
 2. DRUŽBENA ODGOVORNOST – poštena uporaba človeških virov, zdravo in varno delovno mesto za vse vpletene, vključevanje lokalne skupnosti, zagotavljanje dostopnosti do dogodka, dobava blaga in storitev na lokalni ravni in zaposlovanje lokalnih prebivalcev.
 3. EKONOMSKA ODGOVORNOST – prihranki s povečano učinkovitostjo, kakovost blaga, spodbujanje inovativnosti, ustvarjanje začasnih delovnih mest, smotrnost investicij

Za doseganje zastavljenih ciljev smo določili 3 osnovna področja dela:

 1. OKOLJSKA ODGOVORNOST – prevoz z nizkimi emisijami in trajnostna mobilnost, zmanjšanje odpadkov, ponovna uporaba in recikliranje, voda in energija, učinkovitost, izključitev nevarnih materialov.
 2. DRUŽBENA ODGOVORNOST – poštena uporaba človeških virov, zdravo in varno delovno mesto za vse vpletene, vključevanje lokalne skupnosti, zagotavljanje dostopnosti do dogodka, dobava blaga in storitev na lokalni ravni in zaposlovanje lokalnih prebivalcev.
 3. EKONOMSKA ODGOVORNOST – prihranki s povečano učinkovitostjo, kakovost blaga, spodbujanje inovativnosti, ustvarjanje začasnih delovnih mest, smotrnost investicij

Organizacija trajnostnega dogodka je postopek, ki se začne že dolgo pred samim dogodkom ter se odvija in nadaljuje še dolgo njegovem zaključku.  Temu primerno se oblikuje strategija realnih in dosegljivih ukrepov, ki bodo dogodke pod blagovno znamko Biathlon Pokljuka postavili v ospredje za primer trajnostnih praks na področju organizacije množičnih športnih dogodkov v Sloveniji.

Organizacija trajnostnega dogodka je postopek, ki se začne že dolgo pred samim dogodkom ter se odvija in nadaljuje še dolgo njegovem zaključku.  Temu primerno se oblikuje strategija realnih in dosegljivih ukrepov, ki bodo dogodke pod blagovno znamko Biathlon Pokljuka postavili v ospredje za primer trajnostnih praks na področju organizacije množičnih športnih dogodkov v Sloveniji.

Ukrepi na področju trajnostnega razvoja pred dogodkom:

 1. Dvig zanimanja in razumevanja ter ozaveščenosti mlajše populacije o krožnem gospodarstvu in obnavljanju naravnih virov pod taktirko maskote svetovnega prvenstva škrata Jurčka (izid knjige z naravovarstveno vsebino, poučna izvirna zgodba o zaščiti naravnih virov)
 2. Vključenost lokalne skupnosti in nacionalnih institucij – povezovalni projekti in sodelovanja z izbranimi institucijami za zagotavljanje trajnostnih ukrepov (podjetja za predelavo smeti, ponudniki električnih vozil in avtobusnih prevozov z nižjimi ravni izpušnih plinov, lokalna gostinska podjetja,…)
 3. Organizacija delavnic za interno zaposlene in sodelujoče v sklopu realizacije dogodka za aktivno izvajanje trajnostnih ukrepov

Ukrepi na področju trajnostnega razvoja med dogodkom (pripravljalna faza aktivnosti v teku):

 1. Energetska učinkovitost in obnovljiva energija:
  • vključevanje alternativnih virov energije za zmanjšanje onesnaževanja v okolju
  • pregled možnih oblik alternativnih virov energije in dodatna usklajevanja s ponudniki
 2. Trajnostni proizvodi in materialni tokovi:
  • zmanjšanje uporabe tiskanih materialov in večja digitalizacija dogodka za udeležence in obiskovalce,
  • prireditveni in navijaški izdelke iz okolju prijaznih materialov in / ali materialov za večkratno uporabo
  • zmanjšana količina odpadkov s posebno implementacijo biorazgradljivih elementov in zbirnimi ekološkimi otoki v sodelovanju z vsemi lokalnimi partnerji in podjetje Trigana
  • del materialov in izdelkov nameniti ponovni uporabi po dogodku, reciklaža vsaj 80% proizvedenih odpadkov po dogodku
  • proizvodnja lokalnih izdelkov za uradna darila (lokalni ponudniki – čaj, med, čokolada…)
 3. Vplivi hrane na okolje:
  • uporaba in prodaja lokalne hrane ( promocija lokalnih proizvajalcev za zmanjšanje stroškov prevoza) ter proizvodnja manjše količine živilskih odpadkov,
  • izključna raba recikliranega/biorazgradljivega pribora, krožnikov in kozarcev na dogodku ter plastičnih kozarcev za večkratno uporabo za javnost (delovanje usklajeno s pralno točko v Trzinu , Slovenija)
  • povečanje uporabe keramične in steklene posode na dogodku
 4. Trajnostni prevoz:
  • za prostovoljce, osebje in predstavnike medijev organizacija brezplačnega lokalnega prevoza (učinkovito zmanjšane emisije CO2)
  • brezplačni prevozi na prizorišče v sodelovanju s slovenskimi železnicami (nacionalna pokritost),
  • spodbujanje uporabe brezplačnega javnega prevoza za obiskovalce do prizorišča,
  • posebna internetna stran »carpooling to Pokljuka« z ciljem povezovanja posameznikov in skupin v skupne prevoze do organiziranih parkirnih con na Bledu in v Bohinju
 5. Skrb za vodne vire:
  • oblikovanje deponije naravnega snega za zmanjšanje porabe vode v primeru umetnega zasneževanja tekmovalnih prog
 6. Sodelovanje in primer dobre prakse:
  • povezovanje z mednarodnimi smučarskimi federacijami in različnimi političnimi in skupnostnimi odločevalci, da bi spodbudili krožno gospodarstvo na prihodnjih športnih dogodkih v Sloveniji

POKLJUKA BREZ PLASTIKE

IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka je pilotni dogodek za izvedbo ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na množičnih prireditvah. Cilji na področju zmanjševanja uporabe plastike so naslednji:

 • zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov, razen PET plastenk za vodo, za katere pa se bo organizator trudil, da jih čim bolj omeji (na primer z uporabo pitnikov za vodo in morebitno kavcijo za vrnjeno plastenko),
 • promocija ukrepov za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo na prireditvah,
 • učenje in implementacija rešitev za trajnostno vedenje.

Posebno mesto v sklopu različnih ukrepov usmerjenih v realizacijo zmanjševanja odpadkov iz naslova gostinskih storitev predstavlja uvajanje biorazgradljivih materialov na treh segmentih:

  1. zmanjšana količina odpadkov s posebno implementacijo biorazgradljivih elementov ter zbirnimi ekološkimi otoki (posebej pocizionirane ekološke točke po prizorišču, ustrezno označene z navodili za pospeševanje ločevanja med obiskovalci, na večjih ekoloških otokih prisotnost ustreznega osebja za zagotavljanje pravilnega ločevanja odpadkov ter navodil za obiskovalce)
  2. izključna raba recikliranega/biorazgradljivega pribora, krožnikov in kozarcev na dogodku (izdelava navedenih gostinskih elementov v domeni organizatorja, ki po uporabi poskrbi, da se bodo navedeni izdelki ustrezno ločevali in naknadno reciklirali za zagotovitev minimalnega negativnega vpliva gostinskega programa na okolje)
  3. povečanje uporabe keramične in steklene posode na dogodku na VIP segmentu

Na podlagi zapisanega se OO Pokljuka v okviru IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 Pokljuka zavezuje k načrtnemu zmanjševanju uporabe PET plastike in k ozaveščanju obiskovalcev o negativnih učinkih kopičenja plastičnih produktov brez nadzora in neprimernega recikliranja ter možnostih ponovne uporabe.

POKLJUKA BREZ PET PLASTIKE

IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka je pilotni dogodek za izvedbo ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na množičnih prireditvah. Cilji na področju zmanjševanja uporabe plastike so naslednji:

 • zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov, razen PET plastenk za vodo, za katere pa se bo organizator trudil, da jih čim bolj omeji (na primer z uporabo pitnikov za vodo in morebitno kavcijo za vrnjeno plastenko),
 • promocija ukrepov za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo na prireditvah,
 • učenje in implementacija rešitev za trajnostno vedenje.

Posebno mesto v sklopu različnih ukrepov usmerjenih v realizacijo zmanjševanja odpadkov iz naslova gostinskih storitev predstavlja uvajanje biorazgradljivih materialov na treh segmentih:

  1. zmanjšana količina odpadkov s posebno implementacijo biorazgradljivih elementov ter zbirnimi ekološkimi otoki (posebej pocizionirane ekološke točke po prizorišču, ustrezno označene z navodili za pospeševanje ločevanja med obiskovalci, na večjih ekoloških otokih prisotnost ustreznega osebja za zagotavljanje pravilnega ločevanja odpadkov ter navodil za obiskovalce)
  2. izključna raba recikliranega/biorazgradljivega pribora, krožnikov in kozarcev na dogodku (izdelava navedenih gostinskih elementov v domeni organizatorja, ki po uporabi poskrbi, da se bodo navedeni izdelki ustrezno ločevali in naknadno reciklirali za zagotovitev minimalnega negativnega vpliva gostinskega programa na okolje)
  3. povečanje uporabe keramične in steklene posode na dogodku na VIP segmentu

Na podlagi zapisanega se OO Pokljuka v okviru IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 Pokljuka zavezuje k načrtnemu zmanjševanju uporabe PET plastike in k ozaveščanju obiskovalcev o negativnih učinkih kopičenja plastičnih produktov brez nadzora in neprimernega recikliranja ter možnostih ponovne uporabe.

PET plastic free_logo

POKLJUKA BREZ PET PLASTIKE

IBU svetovno prvenstvo v biatlonu 2021 Pokljuka je pilotni dogodek za izvedbo ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na množičnih prireditvah. Cilji na področju zmanjševanja uporabe plastike so naslednji:

 • zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov, razen PET plastenk za vodo, za katere pa se bo organizator trudil, da jih čim bolj omeji (na primer z uporabo pitnikov za vodo in morebitno kavcijo za vrnjeno plastenko),
 • promocija ukrepov za zmanjšanje uporabe plastike za enkratno uporabo na prireditvah,
 • učenje in implementacija rešitev za trajnostno vedenje.

Posebno mesto v sklopu različnih ukrepov usmerjenih v realizacijo zmanjševanja odpadkov iz naslova gostinskih storitev predstavlja uvajanje biorazgradljivih materialov na treh segmentih:

  1. zmanjšana količina odpadkov s posebno implementacijo biorazgradljivih elementov ter zbirnimi ekološkimi otoki (posebej pocizionirane ekološke točke po prizorišču, ustrezno označene z navodili za pospeševanje ločevanja med obiskovalci, na večjih ekoloških otokih prisotnost ustreznega osebja za zagotavljanje pravilnega ločevanja odpadkov ter navodil za obiskovalce)
  2. izključna raba recikliranega/biorazgradljivega pribora, krožnikov in kozarcev na dogodku (izdelava navedenih gostinskih elementov v domeni organizatorja, ki po uporabi poskrbi, da se bodo navedeni izdelki ustrezno ločevali in naknadno reciklirali za zagotovitev minimalnega negativnega vpliva gostinskega programa na okolje)
  3. povečanje uporabe keramične in steklene posode na dogodku na VIP segmentu

Na podlagi zapisanega se OO Pokljuka v okviru IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 Pokljuka zavezuje k načrtnemu zmanjševanju uporabe PET plastike in k ozaveščanju obiskovalcev o negativnih učinkih kopičenja plastičnih produktov brez nadzora in neprimernega recikliranja ter možnostih ponovne uporabe.