Svetovno prvenstvo v prvi zeleni destinaciji na svetu

Slovenija in biatlon imata pomembno skupno točko. Oba namreč veliko pozornosti namenjata trajnostnemu delovanju. Slovenija je bila prva država, ki je bila kot celota razglašena za zeleno destinacijo sveta. Smernice, ki si jih je v svoji strategiji 2020-2030 začrtala Mednarodna biatlonska zveza, pa narekujejo, da biatlon v prihodnjih letih postane vodilni na področju trajnosti v športu.

Slovenska turistična organizacija (STO) že vrsto let pod okriljem Zelene sheme slovenskega turizma uresničuje zelene politike in ustvarja zelena doživetja. V okviru tega nacionalnega programa podeljuje tudi znak Slovenia Green, ki je obljuba zelene prihodnosti. Družina dobitnikov zelenega znaka se vztrajno širi in ima že več kot 120 članov. Znaki Slovenia Green se podeljujejo v sedmih kategorijah – turistične destinacije, ponudniki nastanitev, naravni parki, turistične agencije, turistične znamenitosti, restavracije in plaže.

Med dobitniki nacionalnega trajnostnega znaka na področju parkov je Triglavski narodni park, v katerem v veliki meri leži tudi Pokljuka. Bližnja Bled in Bohinj pa sta dobitnika zlatega oz. srebrnega znaka Slovenia Green kot destinaciji.

Trajnostno delovanje Slovenije se odraža v številnih drugih projektih, ki predstavljajo konkretne korake na zeleni poti. Sem sodijo rešitve v okviru spodbujanja trajnostnih oblik mobilnosti, ravnanja z odpadki, sodelovanje v mednarodni mreži Gorniške vasi ter sledenje trajnosti v gastronomiji.

Dobro zastavljeno trajnostno delovanje v Sloveniji je voda na mlin organizatorjem IBU svetovnega prvenstva v biatlonu 2021 na Pokljuki pri uresničevanju svojih zastavljenih trajnostnih ciljev ter upoštevanju smernic trajnostnega razvoja biatlona, kakršne si je zastavila IBU v svoji strategiji. Pod sloganom »Pokljuka brez plastike« letošnje prvenstvo predstavlja pilotni dogodek za izvedbo ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih izdelkov za enkratno uporabo na množičnih prireditvah. Zaradi situacije v zvezi s covidom-19 sicer povsem brez plastike ne bo šlo, a kljub temu organizatorji spodbujajo uporabo okoljsko prijaznejših in biorazgradljivih materialov.